AFK OLYMPIA Šeberov
cara
cara
cara


symbolÚVOD
symbolREKLAMA, SPONZORING
symbolPRONÁJEM HŘIŠTĚ
symbolKONTAKT

Reklama, sponzoring

Vážení sponzoři, dárci a mediální partneři,

děkujeme tímto za všechny dary v minulosti poskytnuté, či za dary a sponzorské příspěvky
pro A.F.K. Olympia Šeberov o kterých třeba zrovna nyní přemýšlíte.

Fungování tělovýchovných jednot a občanských sdružení je v dnešní době dosti složité a proto je každá finanční pomoc od sponzorů a partnerů dalším velmi vítaným finančním zdrojem, který bude použit pro udržování a rozvíjení našeho areálu a pro práci s mládeží, která je pro nás tou nejdůležitejší součástí naší činnosti.

Dovolujeme si Vás oslovit jménem našeho fotbalového klubu s žádostí o finanční podporu na provoz a další rozvoj klubu. Forma případné podpory plně závisí na Vašem uvážení, ale lze říci, že tuto podporu je možno rozdělit do těchto částí :

 • pronájem reklamních ploch ve sportovním areálu A.F.K. Olympia Šeberov
 • sponzorské finanční dary
 • sponzorské nepeněžité dary (stavební práce a materiál, jiné možnosti materiální podpory při vylepšení vzhledu sportovnho areálu A.F.K. Olympia Šeberov, sportovní pomůcky a vybavení, dresy, míče apod.)
 • organizování společenských a sportovních akcí ve sportovním areálu A.F.K. Olympia Šeberov
 • Jelikož se naše mužstva nikdy nepohybovala na výsluní sportovních úspěchů a tudíž z hlediska sponzoringu nejsme tím správným soustem pro velké firmy, rozhodli jsme se zacílit na malé firmy, především lokálního charakteru. Jednotlivé firmy poskytují našemu klubu sponzorský finanční příspěvek 5.000 Kč ročně, přičemž v této ceně je umístění reklamního banneru 2000x800 mm ve sportovním areálu. Loga jednotlivých firem jsou zároveň umístěna na našich webových stránkách a tiskovinách včetně zpětných odkazů. Zároveň uvítáme i materiální podporu pro naše činnosti.

  Předem děkujeme za vaši podporu. Samozřejmě je možné podpořit činnost našeho klubu jakoukoliv menší částkou, kterou můžete zaslat na náš účet, případně předat v hotovosti v naší klubové restauraci. Každý takový dar, který použijeme pro sportovní účely, můžete dle zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. odečíst od základu daně. Pro více informací a potvrzení o daru prosím kontaktujte spravce@naolympii.eu.

  Na provoz a investice našeho sdružení také pravidelně přispívá grantovými příspěvky Magistrát hl. m. Prahy.

  cara
  A.F.K. OLYMPIA Šeberov
  K Hrnčířům 174, 14900 Praha 4 - Šeberov

  administrace